Genel Sekreterlik

Türkiye’de ihracatta ürün çeşitlendirmesi ile ekonomik büyüme arasında tartışılmaz bir ilişki olduğunu analiz ederek, ülke olarak güçlü duruşumuzla fark yarattığımız  gelişmeler, uluslararası ticarette kalıcı ciddi kazanımlar olmasını güçlendiriyor.

Yurt dışı pazarlardaki küresel ticaret sorunlarıyla doğrudan bağlantılı, olağanüstü bir süreç yaşansa da Türkiye’nin ticaret alanlarında   lojistik ve taşımacılık sektöründeki atılımlardan sağlayacağı faydalarının  ülke olarak refah seviyemizi arttırmasından dolayı gurur duyuyoruz.

Çin dış dünya ile hatta yakın zamana kadar ABD ile bile dengeli uluslararası ilişkiler kurmuştur. Yeni pazarlar yaratacak ekonomik işbirliklerini desteklemek için finansman güce sahip olması bu anlamda yapacağımız yatırımların bize sağlayacağı katkılarla ülke olarak günden güne büyümeyi hedeflemek gerçekçi misyonumuz olmuştur.